Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bonita Beleza verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Bonita Beleza, of om andere reden persoonsgegevens aan Bonita Beleza verstrekt door te bellen of op andere wijze contact te leggen met Bonita Beleza, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacy verklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Bonita Beleza, Spechtendaal 29 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

De salon is bereikbaar via telefoon: 06 – 52146891.

2. Welke gegevens verwerkt Bonita Beleza met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
  • Productgebruik van gegeven behandeling
  • Het afhandelen van uw betaling

2.2. Bonita Beleza verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Uw naam, adres en telefoonnummer worden gebruikt voor:

  • contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
  • het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Bonita Beleza
  • het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

b. Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra- indicaties bij diverse behandelingen.

c. De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

d. Bonita Beleza is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

e. Bonita Beleza heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. Informatie verstrekking aan derden:
Bonita Beleza verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie
a. Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard (b.v. het type computer besturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoekers, de pagina’s die u heeft bekeken). Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

b. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaats.
Leest u de Privacy verklaring van Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Bonita Beleza is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Bonita Beleza terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Bonita Beleza verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Bonita Beleza passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Inzagerecht
7.1 Via de eigenaresse van Bonita Beleza kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bonita Beleza zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Bonita Beleza.

7.3. Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacy verklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Bonita Beleza via telefoon: 06-52146891.

8. Wijzigingen
Bonita Beleza behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacy verklaring te bekijken.